);

wsparcie dla biznesu

Pomagam Klientom maksymalizować potencjał kadrowy ich firm

Wprawiam biznes w ruch, dzieląc się doświadczeniem w pracy z ludźmi

Jednymi z moich kompetencji, to organizacja pracy i zarządzanie wieloosobowymi zespołami. 

Buduję relacje biznesowe w oparciu o bliskie mi wartości, takie jak szacunek i wzajemne zaufanie. Wyprowadziłem firmę, dla której pracowałem, z kryzysu w komunikacji i wypracowałem trwałe satysfakcjonujące relacje w zespole.

Mogę pomóc Twojej firmie skuteczniej realizować cele biznesowe, poprzez pracę z Twoim zespołem. 

 

Przykłady optymalizacji procesów HR:

W ostatnich latach, przeprowadziłem szereg procesów optymalizacji pracy, zatrudnienia, komunikacji w organizacji, które znacznie zwiększyły wyniki finansowe w różnych firmach. 

  • Przeprowadzałem standaryzacje organizacji biur, procesów rekrutacji i komunikacji z Klientem
  • Optymalizowałem procesy raportowania, stworzyłem m.in. procedury wdrażania nowych projektów i procedury wprowadzania pracowników do pracy.
  • Pracowałem u klientów z zespołami sprzedażowymi, usprawniając komunikację w zespole, zwiększając efektywności współpracy, zwiększając bazy klientów i podnosząc efektywność sprzedaży.

"By móc wspierać Twoją firmę w zakresie optymalizacji procesów HR, potrzebujemy mówić tym samym językiem. Tego typu usługi wymagają wypracowania zaufania i wspólnego spojrzenia na wyzwania, przed którymi stoi firma."

Piotr Meller, MOveo HR

Nasi wybrani klienci