);

Zarządzanie sobą w czasie

Doceń swój największy zasób – CZAS!!!

Organizacja

Informacje podstawowe

Uczestnik otrzymuje

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje uczestnika do optymalizacji wykorzystania swojego czasu. 

Program

Wprowadzenie

Postrzeganie czasu

Strategie zmiany zarządzania sobą w stresie

Efekty kształcenia

Obszar wiedza

Obszar umiejętności

Obszar społeczny