);

Strategia sprzedaży i obsługi klienta

Pragmatyczne narzędzie do treningu kompetencji sprzedażowych, zwiększające skuteczność komunikacji z klientem.

Organizacja

Informacje podstawowe

Uczestnik otrzymuje

Cel szkolenia

Uczestnicy po szkoleniu

Uczestnicy nauczą się określać typ zachowań badanej osoby, przez co będą w stanie powiększać swoją bazę klientów i zwiększać sprzedaż.

Program

Wprowadzenie

Identyfikacja typów zachowań klienta

Efekty kształcenia

Obszar wiedza

Obszar umiejętności

Obszar społeczny