);

Twoja osobowość w stresie

Zapanuj nad stresem dzieki Twojej osobowości

Organizacja

Informacje podstawowe

Uczestnik otrzymuje

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników szkoleń na temat ich własnych możliwości radzenia sobie ze stresem celem unikania szkodliwej presji oraz wypalenia. Dodatkowo celem jest poprawa lub zachowanie wysokiej osobistej wydajności.

Program

Wprowadzenie

Postrzeganie stresu

Twoja osobowość w stresie

Efekty kształcenia

Obszar wiedza

Obszar umiejętności

Obszar społeczny