);

Rekrutacja

Pozbądź się ograniczających przekonań przy wyborze kandydatów

Organizacja

Informacje podstawowe

Uczestnik otrzymuje

Cel szkolenia

Przygotowanie uczestników do samodzielnego przeprowadzania procesów rekrutacji.

Program

Wprowadzenie

Kontynuacja

Efekty kształcenia

Obszar wiedza

Obszar umiejętności

Obszar społeczny