);

Profil stresu zawodowego i prywatnego

Znajdź własny klucz do wewnętrznego spokoju i naucz się go używać

Organizacja

Informacje podstawowe

Uczestnik otrzymuje

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników szkoleń na temat ich własnych możliwości radzenia sobie ze stresem celem unikania szkodliwej presji oraz wypalenia. Celem jest także nauka stosowania skutecznych strategii radzenia sobie ze stresem.

Program

Wprowadzenie

Postrzeganie stresu

Twoja osobowość w stresie

Efekty kształcenia

Obszar wiedza

Obszar umiejętności

Obszar społeczny