);

Strategia skutecznej współpracy w zespole

Dobry zespół jest jak układanka: wszystkie elementy muszą do siebie pasować. To narzędzie pozwoli przyjrzeć się pracy swojego zespołu. Ocenić, czy procesy zachodzące w zespole są czytelne. Pozwoli tez określić atuty i potencjał do rozwoju swojego zespołu.

Organizacja

Informacje podstawowe

Uczestnik otrzymuje

Cel szkolenia

Uczestnicy nauczą się proaktywnie i długofalowo wspierać siłę i sprawczość swojego zespołu.

Program

Wprowadzenie

Kwestionariusz

Efekty kształcenia

Obszar wiedza

Obszar umiejętności

Obszar społeczny