);

MOVEO HR - Rekrutacja i szkolenia

wprawiamy biznes w ruch

Prowadzimy szkolenia z kompetencji miękkich w firmach, w których właściciele świadomie podchodzą do rozwijania swoich pracowników. W firmach, w których dążenie do celów biznesowych oparte jest na kapitale ludzkim, jako największej wartości.

W szkoleniach wspieramy się profilami osobowości persolog®, która pozwala na podnoszenie świadomości w relacjach interpersonalnych i podnoszenie wydajności.

Szkolenia

Szkolę pracowników w oparciu o metodologię D-I-S-K persolog®. Zajmuję się profilami osobowości, dynamiką stresu, komunikacją i sprzedażą.

Wsparcie biznesu

Przyglądamy się tym procesom biznesowym w firmie, które są oparte na relacjach interpersonalnych.

Rekrutacje

Poszukujemy kadry na stanowiska administracyjne, managerskie, obsługi klienta, sprzedażowe i specjalistyczne.

Wprawiam biznes w ruch, dzieląc się doświadczeniem w pracy z ludźmi

Nazywam się Piotr Meller. Od 20 lat zawodowo związany jestem branżą zarządzania zasobami ludzkimi. Przez 15 lat pracowałem w największych międzynarodowych korporacjach zajmującymi się rekrutacją, outsourcingiem, pracą tymczasowa i szkoleniami.

Jestem certyfikowanym trenerem persolog® w zakresie profili osobowości D-I-S-K oraz dynamiki stresu.

Od 5 lat pracuję na własny rachunek w branży rekrutacji i szkoleń. Specjalizuję się w zagadnieniach obsługi Klienta, sprzedaży, budowaniu zespołów i zarządzaniu zespołami, komunikacji w firmie. Dzięki narzędziom persolog® szkolenia są wartościowe i dają praktyczną wiedzę z zakresu działania w biznesie.

Drugą specjalizacją jest rekrutacja wykwalifikowanej kadry. Głównie są to: pracownicy administracyjni, obsługi klienta, handlowcy, menadżerowie, specjaliści. W myśl zasady, że największym kapitałem w firmie jest jej kadra pracownicza.

Moveo HR stworzyłem po to, bym mógł dzielić się z Klientami zdobytym doświadczeniem i wspólnie wypracować sukcesy moich Klientów i Moveo HR!

W procesie rekrutacji zwracamy uwagę na charakter Twojego biznesu. Dobieramy najlepszych ludzi w kontekście kompetencji.

Jeśli zdecydujesz się nawiązać współpracę z Moveo HR, będziesz Ważnym Klientem, bez względu na to, jakiej usługi od Moveo HR potrzebujesz i jaką firmę reprezentujesz. Korzystając z mojego doświadczenia zbudujesz zespół, na który zasługuje Twoja organizacja. Do budowania zespołów używamy narzędzi persolog® pozwalających precyzyjniej dopasować kandydatów do stanowiska i organizacji. 

Piotr Meller, MoveoHR

"Potencjalnie wszyscy ludzie są czołowymi ekspertami - musisz po prostu dowiedzieć się, na jakim są etapie i pomóc im z tego miejsca ruszyć dalej."

Kenneth blanchard

Nasi wybrani klienci