);

Praktyka,której można zaufać

klikadziesiąt przeszkolonych firm

z zakresu obsługi klienta, komunikacji i sprzedaży

Profil osobowości

Lepsze rozumienie siebie i innych, dzięki poznaniu typów zachowań Dominującego (D), Inicjatywnego (I), Stałego (S), Korygującego (K)

Dynamika stresu

Lepsze rozumienie siebie i innych, dzięki poznaniu typów zachowań Dominującego (D), Inicjatywnego (I), Stałego (S), Korygującego (K)

Sprzedaż

Zwiększenie efektywności kontaktu z klientami. Zwiększenie sprzedaży. Gry szkoleniowe z tematyki sprzedażowej, komunikacji i współpracy.

Praktyka i doświadczenie

Przez blisko 20 lat pracowałem w usługach skupionych na obsłudze Klienta. Przeprowadziłem kilka tysięcy rekrutacji na stanowiska administracyjne i specjalistyczne oraz niższego i wyższego szczebla zarządzania. To był czas intensywnego poznawania potrzeb klientów i szukania rozwiązań. To był czas, kiedy uczyłem się pracy z Klientami. Dzisiaj dzielę się tą wiedzą i sposobami w jaki skutecznie pracować w obszarze usług. Dodatkowo moje szkolenia wspieram narzędziami persolog®, które w innowacyjny sposób pomagają spojrzeć na obsługę klienta, sprzedaż, rekrutacje i rozwój biznesu w oparciu o ludzi.

"Ludzie, którzy zajmują się tym, co najistotniejsze, bezpiecznie osiągają swoje cele."

j.w. goethe

Nasi wybrani klienci